Брой №3 / 2018-03-03

Анкета

   Като хора, които имат значителен опит и експертна компетентност по проблемите на публичността, ние, създателите на форума КРИТИЧНА ПУБЛИКА (CRITICAL PUBLIC), изповядваме убеждението, че най-ефикасна защита на публичното обсъждане на някакъв обществено значим проблем от манипулации е аргументацията. Сблъсъкът на аргументи „за“ и „против“ дава възможност обективно и рационално да се оценят възможните решения на проблема и да се избере онова, което би било най-полезно за нашето общество. А в случаите, когато някой се опитва да използва самите аргументи по манипулативен начин, това може, пак по аргументативен път, да бъде „диагностицирано”. Никакво наливане на пари, упражняване на политически натиск, разпространяване на „опорни точки“, никакви интриги не са в състояние да убедят една достатъчно разумна и критична публика, че, например, 2 + 2 = 5.

По наша преценка наскоро състоялият се дебат за Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, т.е. за т. нар „Истанбулска конвенция”, разкри някои особености на публичната комуникация у нас, които будят съмнения, доколко тя е годна да служи като средство за защита на обществения интерес от злоупотреби с него за користни политически и/или икономически цели.

По-конкретно, станахме свидетели на това, как текстове от въпросния международен документ, а и от обяснителния доклад към него, биваха тълкувани по очевидно превратен начин, без това да породи нормалното за такива случаи всеобщо възмущение у „публиката“. Правеха впечатление, също така и опити обсъждането на Конвенцията да бъде измествано към обсъждане на други, проблеми, най-вече свързани с т. нар. „джендър идеология”, които са сами по себе си значими и интересни, но, първо не са свързани с борбата с насилието над жени и домашното насилие, и, второ, са от такова естество, че тяхното разискване предвидимо внушаваше на много хора негативно отношение към същинския предмет на дебата, т.е. към Конвенцията.

Критика, която не почива на логически основания, а е базирана само на чисто психологически механизми на правене на асоциации, е типичен пример за манипулация. Нещо повече, много от публикациите по темата предлагаха вместо разумно „претегляне“ на евентуалните ползи и вреди за българското общество от евентуално ратифициране на Конвенцията, едни голословни заклеймяващи квалификации по отношение както на нея, така и на хората, които са се изказвали в нейна подкрепа. Пъстрата палитра на използваните средства включваше и всички прийоми на виртуалните манипулации, известни като тролене, хейтване, спамене, хеклърства, спонтанна и професионална дезинформация.

Разбира се, именно в качеството си на специалисти в тази област, ние си даваме сметка също и че приложимостта на аргументативна комуникация не е неограничена. В редица случаи, като, например, наличие на базови различия между ценностни системи, аргументативно взаимно убеждаване на страните в дебата не е възможно. За добро или за зло, обаче, манипулациите, които придружаваха и дори в голяма степен даваха тон на обсъждането на Истанбулската конвенция у нас са толкова примитивни, че оценяването на аргументативното качество на доводите, които се използват, може да се осъществява по достатъчно убедителен за всички начин.

Ето защо, форумът CRITICAL_PUBLIC като начало предлага възможности за коментиране на аргументите „за“ и „против“ Конвенцията, които са изказвани в публикации в Интернет. Няма да се обсъждат позиции и тези, които не са подкрепени с аргументи. На адрес КРИТИЧНА ПУБЛИКА всеки е добре дошъл да изкаже свои съображения относно коректността на един или друг аргумент „за“ или „против“, както и да представи свой. Разбира се, приемайки със самото това възможността неговите/нейните доводи да бъдат критически оценявани от други участници в дискусията. Нашата кауза в случая е провокиране активността на критичната публика и разчистване във възможно най-голяма степен територията на дебата относно Истанбулската конвенция от манипулации с публичната комуникация. Дали, в частност, Конвенцията трябва да бъде ратифицирана, или не – по този въпрос ние не взимаме страна. За нас е важно обществеността в България да не се оставя да бъде „водена за носа“, все едно по какъв повод.

Нашата амбиция е разкриването на злоупотреби с публичната комуникация относно Истанбулската конвенция да бъде само експериментална първа стъпка в установяване една практика на критична рефлексия – в духа на делиберативната демокрация – върху качеството на аргументациите, които се използват при обсъждането на един или друг въпрос от обществена значимост. Нашият форум с готовност ще предоставя място за такива анализи във връзка с един или друг публичен дебат. По-далечната ни цел е утвърждаването на аргументацията като решаващ фактор за изхода на публичните дебати, което би ги направило в най-голяма степен независими от волята и интересите на „силните на деня”, които могат да подкупват и така да печелят на своя страна влиятелни публични фигури, могат, когато поискат, да вкарват в действие армии от тролове, могат да инсценират публични прояви и подписки, да контролират мас-медии, изобщо да „подправят” публичността, но все пак не могат да убедят никой нормален човек, тук ще се повторим, че 2 + 2 = 5.

Всеки, който желае да се присъедини към нашата „критична публика”, може да изпрати свой коментар на един или друг публикуван текст, който според него/нея съдържа манипулативни елементи, като посочи в коя от наличните на нашия сайт рубрики предлага той да бъде включен, или предложи да бъде създадена нова рубрика, която съответства на естеството на обсъждания в изходния текст въпрос, или пък предложи да бъде започната изцяло нова дискусия по тема, във връзка с която са излизали манипулативни публикации. По-подробни указания ще намерите в „Участие в обсъжданията”.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ И ВЪВ ФЕЙСБУК ГРУПАТА НИ. 

 

 

 

 

 

placeholder