Брой №3 / 2018-03-03

Анкета

 Като хора със значителен опит и експертна компетентност по проблемите на публичността, ние, създателите на платформата CRITICAL PUBLIC, изповядваме убеждението, че най-ефикасна защита срещу манипулации на публичното обсъждане на обществено значим проблем е аргументацията. Сблъсъкът на аргументи „за“ и „против“ дава възможност обективно и рационално да се оценят възможните решения на проблема и да се избере онова, което би било най-полезно за нашето общество. А в случаите, когато някой се опитва да използва самите аргументи по манипулативен начин, това може, пак по аргументативен път, да бъде „диагностицирано”. Никакво наливане на пари, упражняване на политически натиск, разпространяване на „опорни точки“, никакви интриги не са в състояние да убедят една достатъчно разумна и критична публика, че, например, 2 + 2 = 5.

Дебатът за Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, т.е. за т. нар „Истанбулска конвенция”, разкри някои особености на публичната комуникация у нас, които будят съмнения, доколко тя е годна да служи като средство за защита на обществения интерес от злоупотреби с него за користни политически и/или икономически цели.

По-конкретно, през последните седмици станахме свидетели на това, как текстове от въпросния международен документ, а и от обяснителния доклад към него, биват тълкувани по очевидно превратен начин, без това да породи нормалното за такива случаи всеобщо възмущение у „публиката“. Правят впечатление, също така и опити обсъждането на Конвенцията да бъде измествано към обсъждане на други проблеми, които са сами по себе си значими и интересни, но са от такова естество, че тяхното разискване предвидимо внушава на много хора негативно отношение към първоначалния предмет на дебата, т.е. към Конвенцията.

    Критика, която не почива на логически основания, а е базирана само на чисто психологически механизми на правене на асоциации, се явява манипулация. Нещо повече, много от публикациите по темата предлагат вместо разумно „претегляне“ на евентуалните ползи и вреди за българското общество от едно ратифициране на Конвенцията, едни голословни заклеймяващи квалификации по отношение както на нея, така и на хората, които по един или друг начин са се изказали в нейна подкрепа. Пъстрата палитра на използваните средства включва всички прийоми на виртуалните манипулации, известни като тролене, хейтване, спамене, хеклърства, спонтанна и професионална дезинформация.
    Разбира се, именно в качеството си на специалисти в тази област, ние си даваме сметка и че приложимостта на аргументативна комуникация не е неограничена. В редица случаи, като, например, наличие на базови различия между ценностни системи, аргументативно взаимно убеждаване на страните в дебата не е възможно. За добро или за зло, обаче, манипулациите, които придружават и дори в голяма степен дават тон на обсъждането на Истанбулската конвенция у нас са толкова примитивни, че оценяването на аргументативното качество на доводите, които се използват, може да се осъществява по достатъчно убедителен за всички начин.

 

Ето защо, платформата CRITICAL PUBLIC предлага възможности за коментиране на аргументите „за“ и „против“ Конвенцията, които са изказвани в публикации в Интернет. Няма да се обсъждат позиции и тези, които не са подкрепени с аргументи. Всеки е добре дошъл да изкаже свои съображения относно един или друг аргумент „за“ или „против“, както и да представи свой. Разбира се, приемайки със самото това възможността неговите/нейните доводи да бъдат критически оценявани от други участници в дискусията. Нашата кауза в случая е провокиране активността на критичната публика и разчистване във възможно най-голяма степен територията на дебата относно Истанбулската конвенция от манипулации с публичната комуникация. Дали Конвенцията трябва да бъде ратифицирана, или не – по този въпрос ние не взимаме страна. За нас е важно обществеността в България да не се оставя да бъде „водена за носа“, все едно по какъв повод.