Брой №1 / 2018-03-10

Анкета

Мултимедийни досиета - 9 статии


Компютърните игри - приятели или врагове Компютърните игри - приятели или врагове
Статия на Александра Маринова - випуск 2009
 
Интернет агресия Интернет агресия
статия на Александър Станков
 
Максим Проданов Максим Проданов
Най-добрият компютърен артист
 
Електронна търговия Електронна търговия
от Сандра Мощановска
 
Интернет етикет Интернет етикет
Галина Георгиева - випуск 2009
 
Внимание, деца в мрежата! Внимание, деца в мрежата!
студентски анализ
 
Компютърните игри - приятели или врагове Компютърните игри - приятели или врагове
Статия на Александра Маринова - випуск 2009
 
Силвана Стоянова Силвана Стоянова
Най-добрата дизайнерка на випуска
 
Компютърно опосредстваната комуникация Компютърно опосредстваната комуникация
Студентско творчество випуск 2009