Брой №3 / 2018-03-03

Анкета

Майката на джендърите

( 10-03-2018 18:16 )
Дай оценка

 Проф. Михаил Константинов - четвъртък, 01-02-2018


МАЙКАТА НА ДЖЕНДЪРИТЕ

Източник:

    В новия превод на чл. 3, т. „в” на злополучната и зловредна Конвенция, пише следното: „пол” означава социално изградени роли, поведения, дейности и характерситики, които определено общество смята подходящи за жените и мъжете.

         Напълно в описания по-горе стил на майката на джендърите, това изречение е лишено от логика, но е пълно със зла умисъл. Първо излиза, че жените и мъжете нямат пол, защото самото понятие „пол” според Конвенцията използва понятията „жена” и „мъж”. Изглежда както г-жа/г-н Бътлър, така и неговите следовници у нас, имат много смътно понятие от логика. Както Аристотелева, така и всякаква друга. Защото е връх на глупостта да обясняваш понятието А чрез Б, а Б – чрез А. И второ, „пол” било социално изградена роля и характеристика според представите на обществото! На всичкото отгоре става въпрос не за  българското общество примерно, а за неясно кое. Пропагандаторите на Конвенцията имат ли някакви минимални познания по антропология? Излишен въпрос.

       Според горното определение полът е някаква дивотия, родена във възпален мозък, която не зависи от половите белези на индивида и от произвежданите от тялото му хормони. 

       В англоезичния текст на Конвенцията, който, наред с френскоезичния, е определен в самата Конвенция като единствено меродавен, в чл. 3, т. В се дефинира терминът „gender”, който в българския превод неточно е даден като „пол”, а би трябвало, както отдавна има гражданственост у нас, да се превежда като „социален пол”. Проф. Константинов не може да не знае това, защото през цялата дискусия свързва Конвенцията с т. нар. „джендър идеология” (този термин фигурира и в заглавието на цитираната негова публикация). Т.е. тук имаме работа с класическа манипулация – авторът се възползва от неточността на превода, за да изгради своята критика на Конвенцията в дадения пункт, при все че не може да не му е известно, че преводът е неточен. За разликата между пол и социален пол, т.е. между sex и gender става дума от самото начало на дискусията относно Конвенцията.

      Та, твърдението на проф. Константинов, че дефиницията в чл. 3 т. В е лишена от логика се оказва абсолютно неоснователно, ако вместо „пол” четем, както би трябвало да се преведе, „социален пол”. В случая „социален пол” се дефинира, като на субекта „биологичен пол”, който се има предвид с „жените и мъжете” се припише предикатът „социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които…..”. Напълно смислена дефиниция, в която се изхожда именно от биологичния пол, за омаловажаването на който са толкова загрижени противниците на Конвенцията.

      А по въпроса за независимостта на социалния пол от биологично-половите белези и хормони нещата са очевидни за всеки непредубеден човек, който има елементарни познания по история, а и по културна антропология. Въпросните социални роли, поведения, дейности и характеристики не са независими от биологичния пол, но не са и предопределени от него. Жените в България, например, са придобили право да гласуват на избори през 30-те години на ХХ в. Това е съществена промяна на тяхната социална роля. Да не би тогава да са настъпили някакви промени в половите им белези, които да са обусловили тази промяна?

 

За да пишете коментари трябва да сте регистриран и да влезете в системата

Няма коментари за тази статия!