Брой №3 / 2018-03-03

Анкета

За Истанбулската конвенция от … логическа гледна точка

( 10-03-2018 18:57 )
Дай оценка

 

 

 

 

 

За Истанбулската конвенция от … логическа гледна точка

   Професор Венцеслав Кулов


ИЗТОЧНИК

   Нека обаче да се абстрахираме от неяснотата, която в коментираната тук дефиниция се поражда от „натрупването” на общи термини в дефиниенса. Не е ли въпреки всичко ясно за какво става въпрос? Не е ли ясно, че под gender в Конвенцията се разбира нещо различно от пол (sex), нещо което не се свързва (или не се свързва само) с телесната конституция на човека, а с неговото поведение в обществото? От тази гледна точка наистина изглежда смислено gender да се превежда на български като „социален пол”. Тук обаче възниква нов проблем: доколкото в конвенцията се казва, че двата модуса на социалния пол (gender) са мъж и жена, неясна остава разликата между обичайната и „джендърната” употреба на термините мъж” („жена”). Ясно е, че такава разлика би трябвало да съществува. Ако всеки мъж в анатомичния смисъл на думата би бил мъж и в „джендърен” смисъл (и това в пълна степен важи за една жена), би било напълно безсмислено да се въвежда терминът „социален пол” (gender) наред с термина за анатомичен пол („sex”)

Според нас манипулацията тук (или може би – добросъвестното заблуждение) е в това, че „мъж” и „жена” са разгледани като модуси на социалния пол („gender”). Докато, ако използваме логическа терминология, в дефиницията, дадена в чл. 3, т. В на Конвенцията „жените и мъжете”, т.е. е биологичният пол, е субект, на който се приписва предикатът „социален пол”. Т.е. на жените и мъжете, в качеството им на носители на съответния биологичен пол, в различните общества могат да бъдат приписвани различни социални роли и пр., които в Конвенцията се наричат „социален пол”. Какво нелогично има тук? Да, наистина на жени, които са носители на едни и същи биологично-полови белези, се приписват в различни култури твърде различни социални роли и това е безспорен исторически и културно-антропологически факт. Същото е валидно и за мъжете. Следователно тези социални роли не са предопределени от биологичния пол и това прави необходимо въвеждане на термин „социален пол”. Какво неясно има тук?

 

За да пишете коментари трябва да сте регистриран и да влезете в системата

Няма коментари за тази статия!